Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


SZU Taiwan

Díky uzavřené dohodě o spolupráci s naším tchajwanským partnerem SZU Tchaj-wan (Sunreach Technology Co., Ltd) rozšiřujeme své zahraniční aktivity i na toto východoasijské teritorium, kde nabízíme odborné služby ve smyslu posuzování shody a certifikace výrobků podle evropské legislativy.