Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


SZU Romania

Od července 2016 zastupuje SZÚ v Rumunsku náš obchodní zástupce Maxim Emil, který byl pověřen akviziční činností a rozvojem prodeje našich odborných služeb na rumunském teritoriu. Hlavním cílem SZU Rumunsko je podpora zahraničně-obchodních zájmů a šíření dobrého jména SZÚ v Rumunsku.

http://www.negotiumoverseas.com

Na koho se můžete obracet s dotazy a konkrétními požadavky?

Maxim Emil

Maxim Emil

obchodní zástupce

emil@szuromania.ro
+40 724 264 390
+40 773 995 948