Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


SZU Poland

Na Polském teritoriu působí Strojírenský zkušební ústav od roku 2019 prostřednictvím přímého zastoupení - SZU Poland. Místní zástupce SZÚ, pan Adam Suchanek se podílí na rozšíření našeho zákaznického portfolia, zprostředkovává kontakt mezi SZÚ a polskými institucemi a jeho úkolem je také asistovat při dotazech ohledně uvádění výrobků na polském teritoriu. 

Na koho se můžete obracet s dotazy a konkrétními požadavky?

Adam Suchanek

Adam Suchanek

SZU Poland

suchanek@szutest.pl
+48 502 222 800