Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


Zkušební komisař obsluhy manipulačních vozíků (ZKOMV)

Školení Odborný znalec bezpečnosti práce a prevence rizik v oblasti provozu MV – Zkušební komisař obsluhy manipulačních vozíků (ZKOMV) je dvoudenní. Na školení navazuje jednodenní certifikační zkouška (ZKOMV).

Je určeno pro osoby, které mají minimálně 1 rok praxi ve funkci IOMV. Provádí přezkoušení OMV na základě podkladů dodaných IOMV, vydává nové průkazy OMV, může poskytovat všechny činnosti jako IOMV.

Výstup ze školení

Na přípravné školení navazuje certifikační zkouška v rozsahu 1 den, výstupem je certifikát Zkušební komisař obsluhy motorových vozíků.

Požadované vzdělání a praxe

Obsah

Cena

Aktuální termíny školení a zkoušek

Typ

Místo