Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

O nás

Jako Strojírenský zkušební ústav představujeme mezinárodně respektovanou autoritu v oboru zkoušení, inspekce a certifikace. Jsme oznámeným subjektem/notifikovanou osobou EU pro posuzování shody dle evropské legislativy. Patříme mezi důvěryhodné a uznávané partnery na evropském i světovém trhu, což dokazuje i naše aktivní členství v mezinárodní asociaci TIC Council. Vedle odborných předpokladů je naší hlavní devizou profesní zkušenost, komplexní nabídka služeb a flexibilita. Ať už jste výrobci, dovozci či exportéři, jsme připravení pomoci s uváděním Vašich výrobků a služeb na trh. Stejně tak nabízíme služby všem, kteří uvádí do provozu nové technické zařízení nebo již takové provozují. 

Znalost a vysoká odbornost je klíčovou vlastností každého kvalifikovaného podnikání, a proto jsme hrdí, že jsme to právě my, kdo může na otázky našich zákazníků odpovědět vždy stejně: víme jak!

Vize SZÚ

"Být přední evropskou společností v oblasti zkušebnictví, inspekce a certifikace, která bude stabilním partnerem pro zákazníky a žádaným zaměstnavatelem."

Poslání SZÚ

"Jsme důvěryhodným průvodcem na Vaší cestě růstu a inovací, společně budujeme bezpečný svět."


Virtuální prohlídka budovy