Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Etický kodex

Hlavními hodnotami, které v SZÚ vyznáváme jsou nezávislost, důvěryhodnost, čestnost a integrita. S cílem posílit důvěru našich zákazníků jsme se rozhodli přijmout a dodržovat Etický kodex, který v sobě zakotvuje základní etické principy, které se všichni členové TIC Coucil zavázali dodržovat.

Základní etická pravidla pro férové profesní a obchodní jednání pokrývá těchto 7 oblastí:

My v SZÚ se hlásíme k dodržování všech principů popsaných v našem Etickém kodexu SZÚ.  

Budeme velmi rádi, když všechny zainteresované strany podpoří naše úsilí a uvítáme jakékoliv podněty, dotazy, zpětnou vazbu nebo stížnosti ve věcech Etického kodexu. Pro tento účel byla zřízena kontaktní e-mailová adresa, za kterou přímo zodpovídá pracovník určený pro komunikaci principů Etického kodexu, tzv. "Manažer etického kodexu".

Kontaktovat nás můžete e-mailem:

Všechny podněty podané výše zmíněnými způsoby podléhají principům důvěrnosti a bude se jimi zabývat Komise pro kontrolu dodržování etického kodexu.

Na koho se můžete obracet s dotazy a konkrétními požadavky?

Ing. Jan Horák

Ing. Jan Horák

marketing,
manažer etického kodexu

horak@szutest.cz
+420 541 120 454
+420 723 783 580