Comprehensive services in areas of testing, inspection, certification and training.

SZU‘s measures in connection with Covid-19

We are constantly monitoring and evaluating the COVID-19 situation. We have taken a number of measures to help minimize the risk of infection. We do everything we can to ensure that these measures have the least impact on the operation of our business and on running orders. Our main goal in this situation is to protect the health of our employees and customers.

More information: https://www.szutest.cz/en/news/szu-s-measures-in-connection-with-covid-19


Věra Compelová

Jaké je tvoje dosažené vzdělání?

Absolvovala jsem Ekonomickou fakultu ČZU Praha, Hospodářská politika a správa (studijní obor Veřejná správa a regionální rozvoj).

Jak dlouho pracuješ v SZÚ?
V SZU působím od března 2016.

Jak ses dostala do SZÚ a čím tě společnost zaujala, že jsi přijala nabídku práce?
Po rodičovské dovolené jsem cítila, že je nejvyšší čas opustit oblast pojišťovnictví, které jsem se věnovala 20 let a téměř na přelomu pracovní kariéry se rozhlédnout jiným směrem. Těsně před nástupem k původnímu zaměstnavateli jsem se dozvěděla od známých mých známých o výběrovém řízení na pozici vedoucí ekonomického a provozního úseku v odštěpném závodě SZU Jablonec. Po té co jsem se setkala s vedením této firmy a seznámila jsem se s pracovní pozicí, mě tato nabídka ucelené komplexní práce zaujala natolik, že účast ve výběrovém řízení mi byla přímo výzvou.

Čím jsi doposud v SZÚ prošla?
Ve zkušební době jsem působila v SZU jako referent ekonomického a provozního úseku a po té jsem převzala vedení ekonomického a provozního úseku v odštěpném závodě Jablonec nad Nisou. .

Co vše je tvojí pracovní náplní?
V současné době zaujímám pozici vedoucí ekonomických a provozních služeb v odštěpném závodě Jablonec. Již z názvu vyplývá jaké úseky služeb mám na starosti. Vedu u nás účtárnu, administrativní služby, IT služby, zastupuji i personalistiku, investiční služby, provozní služby spojené nejenom se správou areálu, mám na starosti plánování a i když času moc nezbývá, pouštím se i do dotačních projektů aj. činností. Velice ráda bych svoji prací přispěla k trvalému udržitelnému rozvoji SZU, to je pro mě důležité a motivující. Má práce je velice různorodá a to mě na ní baví. Pracuji ve firmě s tradicí a většina zaměstnanců je s touto firmou spojená velký kus svého života, je s ní ztotožněná a to si cením.


"Má práce je velice různorodá a to mě na ní baví."