Comprehensive services in areas of testing, inspection, certification and training.

SZU‘s measures in connection with Covid-19

We are constantly monitoring and evaluating the COVID-19 situation. We have taken a number of measures to help minimize the risk of infection. We do everything we can to ensure that these measures have the least impact on the operation of our business and on running orders. Our main goal in this situation is to protect the health of our employees and customers.

More information: https://www.szutest.cz/en/news/szu-s-measures-in-connection-with-covid-19


Jan Sekerka

Jaké je tvoje dosažené vzdělání?
Moje vzdělání je středoškolské s maturitou, obor slaboproudá elektronika a elektrotechnika se zaměřením na počítačové sítě.

Jak dlouho pracuješ v SZÚ?
V SZÚ působím od října 2015, takže 2 roky.

Jak ses dostal do SZÚ a čím tě společnost zaujala, že jsi přijal nabídku práce?
Získal jsem kontakt přes pracovní agenturu, jelikož si mne agentura našla ve svém systému. Přijal jsem nabídku, protože mne zaujal druh činnosti, možnost vzdělávat se, lepší pracovní prostředí, časová flexibilita, možnost po čase dosáhnout na lepší platové podmínky

Čím jsi doposud v SZÚ prošel?
Začal jsem jako zkušební technik AZL, následně jsme byl zařazen i do COV a časem bych chtěl rozšířit svůj záběr dále.

Co vše je tvojí pracovní náplní?
Náplní mojí práce je vyzkoušet a následně posoudit, zda-li předmětný výrobek splňuje požadavky nařízení vlády a norem vztahujících se na tento výrobek.


"Zaujal druh činnosti, možnost vzdělávat se a časová flexibilita."