Comprehensive services in areas of testing, inspection, certification and training.

SZU‘s measures in connection with Covid-19

We are constantly monitoring and evaluating the COVID-19 situation. We have taken a number of measures to help minimize the risk of infection. We do everything we can to ensure that these measures have the least impact on the operation of our business and on running orders. Our main goal in this situation is to protect the health of our employees and customers.

More information: https://www.szutest.cz/en/news/szu-s-measures-in-connection-with-covid-19


Jaromír Čermák

Jaké je tvoje dosažené vzdělání?

Absolvoval jsem FSI VUT v Brně, postgraduální doktorské studium, obor Strojírenská technologie.

Jak dlouho pracuješ v SZÚ?
V SZÚ pracuji od roku 2005.

Jak ses dostal do SZÚ a čím tě společnost zaujala, že jsi přijal nabídku práce?
Do SZÚ jsem se dostal přes personální agenturu. Nabídka mě oslovila rozmanitostí nabízených prozákaznických služeb, které souvisely s mým studijním oborem. Chtěl jsem být v úzké spolupráci s tuzemskými a zahraničními výrobci. SZÚ uplatňuje progresivní pracovní postupy a vyhovovala mi pracovní náplň. V neposlední řadě jsem vnímal jako plus dlouholetou a úspěšnou tradici firmy v oblasti zkoušení a certifikace výrobků.

Čím jsi doposud v SZÚ prošel?
Zkušebnou mechanických zařízení – OS pracovních strojů a OS mechanických a tlakových zařízení. Nejdříve v pozici zkušebního technika, až po zástupce vedoucího této zkušebny.

Co vše je tvojí pracovní náplní?
Zastávám pozici vedoucí oborové skupiny mechanických a tlakových zařízení a pozici zástupce vedoucího Zkušebny mechanických zařízení. Převážnou část mé pracovní náplně tvoří zkoušení a posuzování shody stavebních výrobků a tlakových zařízení, jednání s výrobci a spolupráce s kolegy.


"SZÚ uplatňuje progresivní pracovní postupy."