Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Bc. Petr Kuběna

vedoucí zkušebny
mechanických zařízení
Brno


kubena@szutest.cz
+420 541 120 842
+420 724 091 601