Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Aktuality

SZÚ je partnerem projektu iNETME

SZÚ je partnerem projektu iNETME

Již od června 2019 je SZÚ partnerem projektu iNETME zaměřeného na podporu většího zapojení vědeckovýzkumných týmů do mezinárodních projektů v oblasti strojního inženýrství.

28. 5. 2020

Vzděláváme se za finanční podpory EU

Vzděláváme se za finanční podpory EU

SZÚ realizuje vzdělávání zaměstnanců v období 2019 až 2021 v rámci projektu Vzdělávání 097 SZÚ Brno, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012973, prioritní osa OPZ: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

12. 5. 2020

Změna na pozici ředitele inspekcí

Změna na pozici ředitele inspekcí

Ke dni 30. 4. 2020 končí ve funkci ředitel Inspekcí SZÚ Ing. Lubor Slonek. Činnosti vázané na tuto funkci bude dočasně zajišťovat ředitel SZÚ Ing. Tomáš Hruška.

30. 4. 2020

Nové zařízení pro měření prachových částic

Nové zařízení pro měření prachových částic

Naše zkušebna tepelných a ekologických zařízení disponuje novým měřícím zařízením pro měření prachových částic v ředícím tunelu pro certifikaci EPA.

2. 4. 2020

Nezastavili jsme, stále pracujeme!

Nezastavili jsme, stále pracujeme!

Kvůli závažné situaci jsme přijali patřičná opatření a pokračujeme v práci.

20. 3. 2020

Opatření SZÚ ve spojitosti s COVID-19

Opatření SZÚ ve spojitosti s COVID-19

Situaci spojenou s COVID-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky. Přijímáme přihlášky na školení a certifikační zkoušky vypsané na květen 2020.

Naším hlavním cílem v nastalé situaci je ochránit zdraví našich zaměstnanců a zákazníků.

16. 3. 2020

Článek o SZÚ na Businessinfo.cz

Článek o SZÚ na Businessinfo.cz

Přečtěte si nový článek o naší expanzi na zahraniční trhy připravený ve spolupráci s portálem Businessinfo.cz

12. 3. 2020

Odborné školení pro nového obchodního zástupce SZÚ ve Francii

Odborné školení pro nového obchodního zástupce SZÚ ve Francii

Nový obchodní zástupce pro francouzský trh, pan Bertrand Clabecq, absolvoval intenzivní školení, které se konalo v Brně.

12. 3. 2020

Jsme hlavním partnerem Vědomostní olympiády CTI ČR

Jsme hlavním partnerem Vědomostní olympiády CTI ČR

Cech topenářů a instalatérů České republiky pořádá již XVI. ročník Vědomostní olympiády pro žáky SOŠ a SOU, která se uskuteční v rámci doprovodného programu veletrhu AQUATHERM Praha.

29. 2. 2020

Jsme zkušební laboratoří v systému certifikace pelet ENplus

Jsme zkušební laboratoří v systému certifikace pelet ENplus

Nově jsou výsledky našich zkoušek uznávány jako podklad pro certifikaci pelet v systému ENplus®. Rozšiřujeme tím své služby v oblasti zkoušení pelet z biomasy.

27. 2. 2020

Blog