Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


Zúčastnili jsme se obchodní mise do srbského Kragujevace

     

Vedoucí oddělení zahraniční spolupráce Michal Dvořáček zastupoval SZÚ na obchodní misi jihomoravských firem do srbského Kragujevace Mise byla vedena náměstkem primátora statutárního města Brna Jaroslavem Kacerem. V Srbsku se připojila naše místní obchodní zástupkyně – Mirjana Opacic ze SZU Balkan. Společně s Michalem Dvořáčkem vedli jednání s místními zájemci o certifikaci a prezentovali služby SZÚ v hlavním městem Šumadijského okruhu a v místě s nejdelší průmyslovou tradicí v Srbsku.

Součástí tiskové zprávy a videoreportáže z této akce je také rozhovor s Michalem Dvořáčkem v srbské televizi v Kragujevaci :