Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


Znalecká činnost SZÚ

     

SZÚ, s.p. byl na základě předložených materiálů prokazujících jeho odbornou způsobilost pro výkon znalecké činnosti zařazen do oddílu II, jak má na mysli zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Toto rozhodnutí se týká vybraných oborů pokrývajících prakticky celou oblast akreditací a autorizací podniku.