Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


Zkušebna otopných těles získala návaznost na referenční laboratoř HLK Stuttgart GmbH.

     

 

Zkušebna otopných těles získala návaznost na referenční laboratoř HLK Stuttgart GmbH.

Po uvedení zkušebny otopných těles do provozu začaly intenzivní přípravy na audit, které spočívaly především v přeměřování několika referenčních vzorků, kde na základě výsledků měření bylo posuzováno, zda se naše zkušebna svoji metodikou měření může porovnávat s referenční laboratoří HLK Stuttgart. Během samotného auditu se následně kontroloři zaměřovali na naši odbornost a kvalitu nabízených služeb.