Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


Vznik nového zastoupení SZU Izrael

     

Shlomo Targan a Roni Korotkov, představitelé izraelské konzultační firmy CH4 Eng. & Consultants, se stali zástupci našeho podniku v Izraeli. Hlavním zaměřením našeho zastoupení „SZU Izrael“ je nejen podpora v oblasti provádění inspekčních činností na zařízeních určených pro zemní plyn, ale také obchodní aktivity v oblasti certifikace výrobků dle legislativy EU.

Roni Korotkov
+972 54 6860421
korotkov@szuisrael.co.il

Shlomo Targan
+972 54 7700518
targan@szuisrael.co.il