Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


Účast SZÚ na podnikatelské misi do Kanady

     

Hospodářská komora České republiky zorganizovala ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR podnikatelskou misi doprovázející náměstka ministra zahraničních věcí ČR, p. Miloslava Staška, do Kanady. Této podnikatelské mise, zaměřené na provincii Ontario, konané ve dnech 10. – 14. října 2016, se účastnil také Michal Dvořáček ze zahraniční sekce SZÚ. Náš podnik využil této velmi cenné příležitosti, aby prezentoval své klíčové služby a odborné kompetence při mnoha jednáních s celou řadou kanadských podnikatelů, osob z univerzitního prostředí, ale také zástupců místních municipalit, kteří projevili zájem k účasti na širší platformě spojující obchod, akademické prostředí, sféru služeb a kvalifikovaných subjektů z oblasti TIC. Na místě byla rovněž rozvíjena širší spolupráce s globálním certifikačním orgánem CSA, jehož působnost zahrnuje celé severoamerické teritorium, tedy nejen Kanadu, nýbrž i USA