Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


TZB-info: Jak je to s důvěryhodností parametrů tepelných zařízení

     

Na odborném portálu TZB-INFO byl zveřejněn článek Ing. Vladimíra Stupavského (klastr Česká peleta), který se věnuje důvěryhodnosti parametrů uváděných na tepelných zařízeních. V článku je zmíněna i Značka SZÚ.

Celý článek si můžete přečíst zde:

http://vytapeni.tzb-info.cz/kotle-kamna-krby/15697-jak-je-to-s-duveryhodnosti-parametru-tepelnych-zarizeni