Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


SZU začal působit jako certifikační osoba v procesu udělování MCS značky

     

Navazujeme na naši nedávno zveřejněnou informaci, kdy jsme inzerovali, že působíme jako akreditační laboratoř v certifikačním systému MCS.

Tuto informaci dále upřesňujeme, a to v tom smyslu, že SZU byla nejen uznána jako akreditovaná laboratoř, která může provádět potřebné zkoušky dle příslušných výrobkových norem, ale zároveň byla schválena jako certifikační osoba, která má oprávnění uzavřít se subjektem (výrobcem) sublicenci o přidělení a užívání značky MCS. Tato značka platí pro celé území Velké Británie, Severního Irska a ostrova Man.

SZU dále informuje, že právě dokončil praktický proces přidělení této značky pro první dva zákazníky SZU, kterými jsou čeští výrobci kotlů na biomasu firma BENEKOVterm a PONAST.