Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


SZÚ, s.p. spolupracuje s CEITEC

     

Dne 10. 6. 2013 byla uzavřena smlouva o spolupráci mezi Strojírenským zkušebním ústavem, s.p. a Středoevropským technologickým institutem CEITEC Brno. Spolupráce bude realizována při řešení úkolů výzkumu a vývoje v oblasti zobrazovacích metod rentgenové mikrotomografie a nanotomografie, strukturních a fázových analýz a pokročilých nanotechnologií a mikrotechnologií ve zkušebnictví.

Copy of ceitec Brno logo 650