Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


Strojírenský zkušební ústav s.p. řádným členem EHPA

     

Od kroku 2012 je SZÚ, s.p. jediným test centrem v České republice, které je uznáváno v rámci značky European Quality Label for Heat Pumps.
Dne 14. 5. 2013 se konala v Bruselu valná hromada Evropské asociace pro tepelná čerpadla (EHPA) na které byl Strojírenský zkušební ústav, s.p. přijat za jejího řádného člena.

EHPA logo

Akce se zúčastnil za SZÚ, s.p. ing. Jiří Rozsíval. Hlavními projednávanými tématy byly kromě zhodnocení činnosti EHPA za rok 2012 legislativní a technické otázky související s evropskou značkou jakosti EHPA a problematika obnovitelných zdrojů energie ve vztahu k vládním institucím.