Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


SZÚ s ministrem zahraničí v Íránu

     

Ve dnech 4. - 7. 9. 2015, společně s vládní delegací vedenou ministrem zahraničí Lubomírem Zaorálkem a doprovázenou zástupci podnikatelů, navštívil ředitel SZÚ Jablonec nad Nisou Írán, konkrétně města Esfahan a Teherán. Cílem SZÚ bylo navázání kontaktů s potencionálními partnery pro zajištění certifikace z Íránu do České republiky a EU, případně i v opačném směru. Toto se podařilo a SZÚ v Íránu našel partnera, kterým je firma Faryar Azma. Díky této spolupráci bude moci SZÚ nabízet své služby pro další světové teritorium.