Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


SZU ROZŠIŘUJE SVÉ OBCHODNÍ A PARTNERSKÉ VAZBY S KOREJSKÝMI SUBJEKTY

     

JEDNÁNÍ S KOTRA ČR A NABO KOREA

Dne 31. 7. proběhla v Brně klíčová jednání s významnými korejskými subjekty, jejichž cílem bylo navázat na silné a úspěšné zastoupení SZU v Koreji a ještě více prohloubit vazby na důležité korejské státní instituce, které podporují zájmy a investice korejských firem v zahraničí.
Korejská agentura na podporu obchodu a investic KOTRA, jinak též Korea Trade - Investment Promotion Agency, iniciovala jednání se SZU ve snaze provést počáteční průzkum o možnostech provádění zkoušek a certifikace korejských výrobků pro jednotný trh EU. Úlohou KOTRA je doporučit domácím korejským firmám vhodné kontakty na instituce a firmy v zahraničí, nabízející poradenské služby, testování a certifikaci.
Tohoto jednání v Brně, které za korejskou stranu zorganizoval Mr. Kwanseok Lee, ředitel českého zastoupení KOTRA v Praze, se účastnili také zástupci korejského státního rozpočtového úřadu NABO, Korean National Assembly Budget Office, jehož úkolem je napomáhat ke zlepšení státního financování.
Za NABO byli v Brně přítomni tito jeho zástupci: Mr. Sukchang Son (Director-General for Planning & Management Office), Mr. Juho Lee (Planning & Cooperation Team), Mr. Hong-Yeop Park, Ph.D. (Public Institution Evaluation Division) a Mr. Yu-Hoon Jeong (Industrial Program Evaluation Division).
Za SZU vedl jednání jeho ředitel Ing. Tomáš Hruška spolu s Ing. Luďkem Drlíkem, MBA, Ph.D., ředitelem pro zkušebnictví.