Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


SZÚ opětovně zastoupen na letos již 23. Maďarské národní konferenci kvality (National Quality Conference of Hungary)

     

Ve dnech 15. a 16. září byl SZÚ opětovně zastoupen na letos již 23. Maďarské národní konferenci kvality (National Quality Conference of Hungary). Za SZÚ se této konference zúčastnil jeho maďarský obchodní zástupce – Gyula Gál. Téma jeho odborné přednášky, zaměřené na oblast posuzování shody v rámci tlakové směrnice, bylo následující: Posuzování shody založené na úplném zabezpečování kvality podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU na tlaková zařízení, modul H, s aplikací systému managementu kvality podle ISO 9001:2015