Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


SZU nově registrován pro zkoušky lokálních topidel na dřevo (pelety) ve francouzském programu Flamme Verte.

     

Registrace SZU (laboratoře pro zkoušky lokálních topidel) započala 31.5.2017, jejímuž uskutečnění předcházela řada kroků včetně vstupního mezilaboratorního porovnání (RRT) s řadou zahraničních subjektů.

Program Flamme Verte umožňuje, po splnění technických kritérií – účinnosti a úrovně produkovaných emisí –, zařazení, zatřídění a označování výrobků příslušnou značkou garantující kvalitu a to ve třech úrovních.

Dosažená úroveň má následně vliv na výši možné dotace při pořizování výrobků registrovaných v programu.

Program Flamme Verte je zaštiťován francouzskou asociací pro obnovitelnou energii (Syndicat des Energies Renouvelables).