Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


SZÚ na semináři KCL v Jižní Koreji

     

Ředitel SZÚ Jablonec Jiří Malach vystoupil se svojí přednáškou na odborném semináři v Jižní Koreji, který pořádal KCL (Korean Conformity Laboratories). Tématem přednášky bylo posuzování stavebních výrobků a osobních ochranných prostředků v Evropské unii. Semináře se zúčastnilo více jak 50 účastníků z řad korejských výrobců.