Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


SZÚ na GAS 2015

     

 

 

 

Ve dnech 2. a 3. června 2015 se v hotelu Černigov v Hradci králové uskutečnil 17. ročník školení nazvaný „Provozní bezpečnost odběrných plynových a plynárenských zařízení“.

Školení bylo pořádáno Českým plynárenským svazem. Této akce se za SZÚ zúčastnil Jan Červený, který na tomto školení vystoupil s příspěvkem na téma: „Odběrná plynová zařízení – jejich uvádění na trh a do provozu a zajištění jejich provozní bezpečnosti během provozu“