Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


SZU Korea posiluje své partnerství se SZÚ

     

Ve dnech 28. 5. - 1. 6. 2018 navštívil SZÚ pan Jae-young Oh, generální manažer SZU Korea. Hlavním záměrem jeho delšího pobytu v našem podniku byla vzájemná aktualizace klíčových témat, řešení rozpracovaných úkolů pro strategické zákazníky z Koreje, jakož i seznámení se s chodem a činnostmi našich zkušeben, které doznaly v posledních letech kvalitativních změn. Díky tomuto pracovnímu pobytu pana Oha v SZÚ Brno bylo dosaženo shody v rámci celé řady témat, které, jak věříme, přispějí k ještě vyššímu rozvoji našich korejsko-českých obchodních vztahů.