Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


SZÚ je kvalifikovaným dodavatelem

     

SZÚ byl dne 17. 06. 2014 Rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj, odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, zapsán do Seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů najdete po zadání našeho IČO (00001490) na stránkách MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ.

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 04.07.2014