Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


SZÚ členem projektu iNETME

     

Stali jsme se členy projektu iNETME (International NET for Mechanical Engineering), jehož cílem je podpora většího zapojení vědeckovýzkumných týmů do mezinárodních projektů v oblasti strojního inženýrství

 

Projekt podporuje následující oblasti:

 

Zapojené organizace do projektu:

Vysoké učení technické v Brně – FSI – NETME Centre, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Západočeská univerzita v Plzni, Technická Univerzita v Liberci, Centrum dopravního výzkumu, Strojírenský zkušební ústav, Český metrologický institut, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vojenský výzkumný ústav