Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

     

Již od roku 2003 připadá na 28. 4. Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který se snaží propagovat bezpečné, zdravé a přijatelné pracovní podmínky. Tento den se také spojuje s připomínkou obětí pracovních nehod a nemocí z povolání.

My se věnujeme bezpečnosti práce a to formou školení a seminářů.

Také bychom vás rádi pozvali na AKTIV 2016 – odborné setkání certifikovaných osob a kvalifikovaných specialistů v oblasti BOZP

 

Každý rok:

2 mil. lidí zemře ve spojení s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

270 mil. pracovních nehod

160 mil. nemocí z povolání

2 800 mil. dolarů je vydáno za ztracený pracovní čas, léčbu, kompenzace a rehabilitace

Zdroj: United Nations