Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


Sociální automobil pro pečovatelskou službu

     

I díky naší účasti v projektu „Sociální automobil“ mohl být Pečovatelské službě v Železném Brodě předán vůz Dacia Dooker.

Projekt je postaven na velice jednoduché, ale svou podstatou závažné myšlence. Za spoluúčasti více firem je možné zdokonalit a obnovit vozový park v ústavech a zařízeních, která svoji činnost zaměřila na výchovu, vzdělávání, rehabilitaci a integraci zdravotně či mentálně postižených dětí a mládeže