Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


Školení manažerů SZÚ

     

Manažeři SZÚ se účastnili seminářů pro rozvíjení jejich manažerských schopností. Semináře proběhly ve třech dvoudenních blocích od dubna do června Hlavním cílem seminářů bylo zlepšení spolupráce napříč jednotlivými odděleními, ujasnění si společných cílů a směřování SZÚ.

Semináře vedla TC Business School, která má bohaté zkušenosti v oblasti manažerského vzdělávání včetně studia MBA.