Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


Setkání východoevropských a středoevropských členů CEOC

     

SZU hostilo 24. 4. 2017 setkání východoevropských a středoevropských členů CEOC. Kromě generálního sekretáře CEOC Drewina Nieuwenhuise a hospodáře CEOC Marca van Overmeira byli přítomní zástupci z České republiky, Slovenska, Polska a Bulharska.

Na programu jednání byl zejména současný vývoj evropské legislativy týkající se TIC sektoru, bezpečnost spotřebního zboží, dohled nad trhem a problematika týkající se akreditací a norem