Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


Seminář INTERREG VOPES

Zástupce SZÚ Ing. Antonín Kolbábek, Ph.D. přednášel na odborném semináři INTERREG.

Náš kolega, Ing. Antonín Kolbábek, Ph.D. se zúčastnil jako přednášející odborného, dvoudenního semináře INTERREG (16.-17. 1. 2020). Jedná se o seminář pro vzdělávání, výzkum a spolupráci se zaměstnavateli v oblasti energetických systému a TZB. Náš kolega přednesl svůj příspěvek, ve kterém posluchačům představil podnik Strojírenský zkušební ústav, s. p., a popsal, jak podnik spolupracuje s blízkým Vysokým učením technickým v Brně.