Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


Sedmé zasedání mezivládního Smíšeného výboru ČR – Srbsko

     

Ve dnech 11. a 12. prosince 2013 se v Praze konalo 7. zasedání Smíšeného výboru pro hospodářskou spolupráci mezi Českou republikou a Srbskou republikou. Srbská republika je ve smyslu vládou schválené Exportní strategie ČR 2012 - 2020 jednou z 12 prioritních zemí. Gestorem mezivládní Dohody o hospodářské spolupráci je za českou stranu Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Ze srbské strany je gestorem Ministerstvo vnitřního a zahraničního obchodu a telekomunikací. Zasedání se aktivně účastnily také další resorty, jejichž představitelé stojí v čele některých pracovních skupin. Jednání se účastnili také zástupci dalších státních i nestátních organizací i představitelé českého firemního sektoru. Strojírenský zkušební ústav (SZU) reprezentoval Ing. Michal Dvořáček ze Zahraniční spolupráce, konkrétně v rámci pracovní skupiny „Průmysl, energetika a životní prostředí“. Srbskou stranu vedl v rámci této Pracovní skupiny pan Dejan Trifunović – poradce ministryně energetiky, rozvoje a ochrany životního prostředí, zatímco jeho protějškem byl pan Ing. Zdeněk Danielovský z MPO. Závěrem z plenárního zasedání se stal podpis mezivládního Protokolu, který mimo jiné odkazuje i na připravenost SZU spolupracovat se srbskými subjekty, a to je pro naši rozvíjející se spolupráci jistě užitečným výsledkem.