Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


Rozšiřujeme naše portfolio v oblasti provádění technických revizí

     

Prostřednictvím zaměstnance SZÚ Jiřího Dolečka jsme získali jsme oprávnění k provádění technických revizí zařízení bez omezení střídavého či stejnosměrného napětí, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu (E1A) a v prostředí s nebezpečím výbuchu (E1B). Toto osvědčení rozšiřuje portfolio služeb SZÚ v oblasti strojních a elektrických zařízení