Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


Rozšíření akreditace DVGW o část armatur s pracovním médiem voda

     

Byla nám rozšířena akreditace DVGW o oblast takzvaných sanitárních armatur a můžeme Vám tak nabídnout certifikaci DVGW pro širší okruh výrobků.

Díky certifikaci DVGW budou vaše výrobky konkurenceschopnější při uvádění na trhy všech německy mluvících zemí. Vzhledem k tomu, že zkoušky jsou prováděny v našich zkušebnách a příslušný certifikát kvality je vystavován v certifikačním místě v Bonnu, tak se podstatně snížila časová i finanční náročnost celého procesu.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

 

Kontakt:

 

 

 

Ing. Petr Mašek

e-mail: tel.: mobil:

masek@szutest.info
+420 541 120 200
+420 602 766 492