Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


Ředitel SZÚ zvolen do předsednictva Svazu zkušeben pro výstavbu

     

Dne 20. 10. 2015 se v Praze konalo Valné shromáždění Svazu zkušeben pro výstavbu (SZV). Do předsednictva SZV byl nově zvolen Ing. Tomáš Hruška, ředitel SZÚ.

Posláním SZV je společně koordinovat postupy v oblastech stavebního zkušebnictví a vyjadřovat zájmy svých členů ve vztahu k vydavatelům obecně závazných a jiných předpisů pro výstavbu s cílem účinně působit na zajišťování jakosti výstavby. Svaz spolupracuje s orgány státní správy a s profesními svazy, je partnerem zahraničním organizacím ve stavebním zkušebnictví a je partnerem organizací reprezentujících české zkušebnictví v zahraničí.