Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


Ředitel SZÚ členem CEOC Board of Directors

     

 

 

 

Ředitel SZÚ Ing. Tomáš Hruška potvrdil ve volbách pozici člena CEOC Board of Directors (řídícího výboru). Volby proběhly v rámci Valného shromáždění CEOC, které se konalo tento týden ve francouzském Lyonu. Valné shromáždění hostil Apave Groupe v rámci oslav 150 výročí od založení.

CEOC je mezinárodní asociace zkušebních, inspekčních a certifikačních organizací se sídlem v Bruselu (www.ceoc.com).