Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


Rada pro výzkum, vývoj a inovace Libereckého kraje

     

Dne 5. 5. 2016 se stal Jiří Malach, ředitel SZÚ Jablonec nad Nisou, členem Rady pro výzkum , vývoj a inovace Libereckého kraje. Tato Rada má za úkol zvýšení využitelnosti technologické a přístrojové vybavenosti VaV (vědeckých a výzkumných) center, zvýšení odborných kompetencí pracovníků VaV organizací, větší počet kvalitních výstupů VaV center a jejich využití aplikační sférou. Cílem je zvýšení podnikavosti obyvatel kraje, intenzity spolupráce firem s výzkumným sektorem a intenzity inovačních aktivit firem působících v regionu.