Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


Rada pro koordinaci a plánování tvorby pravidel praxe HK ČR

     

 

Ředitel SZÚ Jablonec n. N. Jiří Malach byl dne 16. 8. 2017 zvolen předsedou Rady pro koordinaci a plánování tvorby pravidel praxe HK ČR (oborová koordinační rada). Členem této rady byl navržen a zvolen jako zástupce Svazu zkušeben pro výstavbu (SZV).

Úkolem této rady je schvalování a registrace Pravidel praxe jednotlivých živnostenských svazů v rámci Hospodářské komory České republiky.

 

a

Jiří Malach
ředitel odštěpného závodu
v Jablonci nad Nisou

e-mail:

malach@szutest.info