Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


Propagace norem a akreditace v rámci veřejného sektoru

     

Propagace norem a akreditace v rámci veřejného sektoru

Byly spuštěny nové webové stránky www.publicsectorassurance.org, které vyvinuly instituce ILAC MCC a IAF CMC v úzké spolupráci s IEC, ISO a IIOC (Independent International Organisation for Certification).

 

Tyto webové stránky mají za cíl poskytovat odkaz na celou řadu příkladů po celém světě, kde veřejný sektor přijal akreditované posouzení shody jako nástroj realizace cílů veřejné politiky. Webové stránky to názorně dokládají řadou případových studií, které členové těchto institucí zaslali k dispozici ILAC/IAF.

Další informace naleznete na výše uvedené webové stránce.

 

Zdroj: CEOC www.ceoc.com