Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


Pracovní setkání s velvyslancem Chile a jeho doprovodem

     

Dne 17. 5. 2016 se Jiří Malach, ředitel SZÚ Jablonec nad Nisou, společně s paní Hanou Jakoubovou zúčastnili pracovní večeře pořádané velvyslanectvím Chile u příležitosti návštěvy velvyslance v Libereckém kraji. Předmětem večeře bylo seznámení podnikatelské veřejnosti s možnostmi a podmínkami podnikání v této zemi a s daňovou a technickou legislativou. Pracovníci SZÚ byli součástí delegace Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou. Přítomna byla i členka Poslanecké sněmovny Jana Pastuchová a senátor Jan Zeman. Za MPO se akce zúčastnil Matyáš Pelant, ředitel zahraniční sekce Amerika a za CzechTrade Petra Jinrová, pracovnice kanceláře v Madridu.