Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


Potenciál pro česko-thajskou spolupráci

     

Potenciál pro česko-thajskou spolupráci

9. září 2013

V rámci podpory obchodu, investic a posílení česko-thajské spolupráce se v pátek 6. září 2013 konal na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO) seminář jak o investičních, tak i o obchodních příležitostech v Thajsku. Za českou vládní stranu byl přítomen Pavel Kafka, člen představenstva Svazu průmyslu a obchodu a dopravy ČR, zástupci Czech Trade, Czech Invest a dalších českých subjektů. Po skončení Semináře proběhlo první Zasedání Česko-thajské smíšené komise pro hospodářskou spolupráci, kterou za SZU reprezentoval Michal Dvořáček ze zahraniční spolupráce. První zasedání „Joint Commission Meeting“ bylo oproti zvyklostem poctěno přítomností thajského vícepremiéra a současně ministra zahraničních věcí – Surapong Tovichakchaikula, zatímco českou stranu reprezentoval ministr průmyslu a obchodu – Jiří Cienciala. Společným výstupem byl podpis Protokolu o vzájemné hospodářské spolupráci. Důležitým bylo rovněž navázání osobních kontaktů se zástupci thajské obchodní sféry.