Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


Posuzujeme shodu dle RoHS 2

     

SZÚ nově nabízí posuzování shody dle evropské směrnice 2011/65/EU (RoHS 2) o omezení používání vybraných nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízení. Zkušebna elektrických zařízení má k dispozici moderní analyzátor Horiba sloužící k zjišťování množství nebezpečných látek v elektrických zařízeních. Nabízíme Vám naše služby k získání podkladů o použitých materiálech pro CE značku.

Více informací a kontakty na pověřené osoby naleznete ZDE.