Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


Podpis subdodavatelské smlouvy s ukrajinským zkušebním a certifikačním orgánem Stankosert Oděsa

     

Dne 21.8. 2013 byla podesána sudodavatelká smlouva o využívání výsledků zkoušek
mezi SZÚ, s.p. a Stankosert Oděsa.

Za českou stranu smlouvu podepsal Jiří Malach, ředitel o.z. Jablonec,
za Ukrajinskou stranu Jaroslav Kozlovskiy.
Smlouva umožní vydávání certifikátů SZÚ, s.p. na základě zkoušek Stankosertu a naopak.
Rozsah smlouvy se týká zejména strojírenských a elektrotechnických výrobků