Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


Podpis dohody (MoU) s korejskou zkušebnou KCL

     

Závěr zářijového týdne korejsko-české spolupráce v SZÚ Brno, konkrétně mezi SZÚ a korejským obchodním zastoupením SZU Korea, byl korunován návštěvou korejské delegace z KCL (Korean Conformity Laboratories), jejíž zástupci v čele s panem Jae Bin Songem, prezidentem KCL, navštívili zkušebnu v Brně. Korejská zkušebna a současně certifikační orgán (KCL), patřící svým rozměrem a postavením v Koreji k těm významnějším, představila v SZÚ svoje základní aktivity, prezentovala svoji zahraniční spolupráci a deklarovala možnou spolupráci se SZÚ. KCL se zaměřuje především na zkoušky a certifikaci osobních ochranných pomůcek, stavebních výrobků, hraček, zdravotnických prostředků, spotřebních výrobků a dalších výrobků. Během návštěvy KCL v SZÚ byla slavnostně podepsána Dohoda o spolupráci, tzv. “Memorandum of Understanding”, která umožňuje vzájemnou spolupráci, zejména s důrazem na provádění zkoušek v souladu s evropskými a korejskými normami. Za SZÚ MoU podepsal jeho ředitel Ing. Tomáš Hruška.

text

13. září 2013