Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


Obnovitelné zdroje energie v roce 2014 z pohledu statistik

     

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo aktuální výsledky statistického zjišťování, které se týká obnovitelných zdrojů energie.

MPO tuto statistiku připravuje již od roku 2003 stejnou metodikou, tedy výsledky z jednotlivých let jsou plně srovnatelné.

 

Hrubá výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů se v roce 2014 podílela na celkové hrubé výrobě elektřiny 10,7 %.

Podíl energie z obnovitelných zdrojů na primárních energetických zdrojích činil 9 %.

Podíl obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě byl 13,4 %.

podíl obnovitelných zdrojů energie na výrobě tepelné energie činil zhruba 10-11 %.

 

Podrobnou analýzu naleznete v přiloženém PDF.