Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


Nový ředitel zkušebních laboratoří

     

Od 1. ledna 2017 nastupuje do pozice ředitele zkušebních laboratoří Ing. Michal Manhalter. Na této pozici bude přímo podřízen řediteli podniku Ing. Tomáši Hruškovi.

Ing. Michal Manhalter je zaměstnancem SZÚ již od roku 2004, nejdříve na pozici zkušebního technika a posléze jako vedoucí oborové skupiny hořáky a zařízení ústředního vytápění.

 

Ing. Michal Manhalter
ředitel zkušebních laboratoří

e-mail: tel.: mobil:

manhalter@szutest.info
+420 541 120 433
+420 724 528 719