Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


Nový člen dozorčí rady

     

SZÚ má nového člena dozorčí rady, jímž se stal rektor VUT prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. Do této funkce byl jmenován ministrem průmyslu a obchodu s účinností od 20. 2. 2017.

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.

V roce 1976 absolvoval Fakultu stavební VUT v Brně, obor konstrukce a dopravní stavby. V letech 1980 až 1986 vystudoval matematickou informatiku na Přírodovědecké fakultě UJEP v Brně. Od roku 1980 je zaměstnán na VUT v Brně. Ve vedení Fakulty stavební byl od roku 1997 do roku 2010 nejprve jako proděkan a potom 2 volební období jako děkan fakulty. V roce 2010 byl jmenován do funkce prorektora pro strategický rozvoj VUT a od února 2014 je rektorem VUT v Brně.